Metlife Bezpieczne Dziecko

Metlife Bezpieczne Dziecko

Metlife Bezpieczne Dziecko to pakiet ochronny dla dziecka, zapewniający finansowe wsparcie na wypadek:

– trwałego inwalidztwa NW,
– groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową,
– pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub choroby,
– złamania lub oparzenia wskutek NW,
– podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa wskutek NW lub złamania, bądź oparzenia wskutek NW Dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie wakacyjnym.

Ponadto Metlife oferuje możliwość 25% zniżki w 6., 11., 16. oraz 21. roku trwania ubezpieczenia, w przypadku braku wypłaty świadczenia (zarówno z zakresu umowy podstawowej oraz umowy dodatkowej Ubezpieczenia Dziecka od następstw NW lub choroby), dodatkowy pakiet dla Ubezpieczającego, zapewniający ochronę na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW oraz możliwość skorzystania z Powypadkowego Pakietu Medycznego realizowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, obejmującego takie usługi jak: konsultacje medyczne (10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi i rehabilitacje oraz pomoc w nauce.

Promocja wygasa: trwa nadal