Ustawa o KZN – Mieszkanie Plus nabiera tempa

Ustawa o KZN – Mieszkanie Plus nabiera tempa

W pierwszej połowie września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Celem tejże jest wsparcie realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. W czym pomoże?

Zgodnie z przepisami ustawy powołano Krajowy Zasób Nieruchomości, który ma sprawować pieczę nad gruntami należącymi do skarbu państwa. To zadaniem KZN będzie przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo będzie chronił najemców. Program Mieszkanie Plus ma polegać na tanim wynajmie mieszkań i przeznaczony ma być dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zaciągnąć kredytu i nie skorzystały z programu mieszkanie dla Młodych. Grupa uprzywilejowaną mają być rodziny. Część tych wynajmowanych uprzednio mieszkań ma być przeznaczonych do wykupu, pod warunkiem regulowania opłat czynszowych. To KZN ma czuwać nad wysokością tych opłat, by nie przekraczały limitów nałożonych ustawą, pod rygorem możliwości nakładania kar administracyjnych dla inwestorów nieprzestrzegających norm. Instytucja KZN będzie odpowiedzialna za kontrolowanie powierzchni mieszkań pod wynajem (prawdopodobnie najmniejsze będą miały powierzchnię 25 metrów kwadratowych), dobór najemców zgodny z kryteriami zawartymi w ustawie i decydować o pierwszeństwie.

Głównym założeniem Mieszkania Plus jest zmniejszenie deficytu mieszkań w kraju i dogonienie Europy tym zakresie. Dzisiaj Polska znajduje się na końcu takiej listy w UE. Zmiany mają być widoczne już w pierwszej dekadzie obowiązywania programu. Mieszkania mają zapewnić dach nad głową osobom stabilnym finansowo, bez wymaganej do kredytu hipotecznego zdolności kredytowej (zdolność kredytową możesz obliczyć za darmo na tej stronie). Polska rzeczywistość jest taka, że oficjalnie zarabiamy średnio nieco więcej niż minimalne wynagrodzenie albo pracujemy na umowy „śmieciowe”, które nie w każdym banku są akceptowane do wyliczenia zdolności kredytowej. Kredyty długoterminowe obarczone są ryzykiem, banki nie są skłonne do takich decyzji.

Jeszcze nie do końca znane są stawki czynszów takich mieszkań. Trwają prace mające na celu ustalenie cen dla osób korzystających z Mieszkania Plus. Niemniej założenia są takie, by nie były one wysokie, dopasowane do możliwości średniej sfery, która w większości deklaruje skorzystanie z opcji wynajmu długoterminowego w programie.