PLUS BANK Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez Plusbank24

PLUS BANK

Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez Plusbank24

Odsetki przed opodatkowaniem: 1.25 PLN

Odsetki po podatku: 1.01 PLN

Oprocentowanie: 0.05 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Oprocentowanie: 0.05 %Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym
Odsetki przed podatkiem: 1.25 PLN
Podatek od odsetek: 0.24 PLN
Odsetki po podatku: 1.01 PLN
Dodatkowe informacje
Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł
Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie lokaty
Po upływie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku, następuje automatyczne odnowienie lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia lokaty
Zerwanie lokaty przed terminem powoduje całkowitą utratę odsetek
Plusy
  • Niska minimalna kwota lokaty
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratę odsetek