Kredyt z gwarancją de minimis – na czym polega?

Niemal każdy przedsiębiorca z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma możliwość pozyskania środków z kredytu z gwarancją de minimis. Do dzisiaj ze wsparcia skorzystało prawie 130 tysięcy takich firm. Kto, gdzie i na jakich zasadach może ubiegać się o taki kredyt?

Należy zaznaczyć, że gwarancja de minimis nie jest dotacją, nie powoduje skutków podatkowych i nie jest to forma przekazania środków na konto przedsiębiorców. To pomoc publiczna przekazywana przez państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wysokość takiego wsparcia w trzech ostatnich latach nie może przekroczyć 200 tysięcy Euro, a w firmach transportowych 100 tysięcy Euro.

Ile kosztuje de minimis?

Samo złożenie wniosku nie kosztuje nic. Warunki kredytu są bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorcy. Prowizja czy marża ograniczone zostały do minimum. Jednak nie jest zupełnie darmowe, bo należy liczyć się z prowizją naliczaną od wysokości gwarancji, rzędu 0,5% tej kwoty rocznie. Niemniej ma wiele zalet. Przede wszystkim młode firmy miewają problemy z uzyskaniem gdziekolwiek kredytu bankowego na rozwój działalności z uwagi na brak zabezpieczenia. Kredyt z gwarancją de minimis jest dla nich dostępny, a wszelkie formalności załatwić można w banku udzielającym takiego kredytu. Kredytobiorca zwolniony jest również ze składania cyklicznych rozliczeń i sprawozdań z wydatków kwot pozyskanych z takiego kredytu z gwarancją de minimis.

Na jakie warunki można liczyć?

BGK udziela gwarancji na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy, a w przypadku kredytu inwestycyjnego do 99 miesięcy. W tych przypadkach zabezpieczać mogą maksymalnie 60% kwoty wnioskowanego kredytu. Pozostała część musi ustanowić kredytobiorca. Gwarancja nie dotyczy odsetek, ale wyłącznie kwoty kapitału pożyczonego przez przedsiębiorcę. Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest weksel własny przedsiębiorcy in blanco.

Kto może starać się o gwarancje de minimis?

Kredytobiorcy z sektora małych, średnich czy mikro przedsiębiorstw, będący rezydentami w Polsce i posiadający wymagana zdolność kredytową. Oczywiście nie mogą być wykazani jako nierzetelni w bazach BIK czy innych, z jakich korzysta bank oraz nie posiadali zadłużenia powyżej 500 zł, nieopłaconego dłużej niż 30 dni po wymaganym terminie płatności ani też nie mogą posiadać wypowiedzianego czy w okresie wypowiedzenia innego kredytu bankowego. Badani są również pod kątem pomocy publicznej de minimis, zatem nie mogą mieć nałożonego obowiązku zwrotu takiej pomocy, jeśli wcześniej taką otrzymali.

Uzyskane w ramach kredytu pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niestety nie można nimi spłacić innych kredytów, pożyczek, wierzytelności czy też nabyć instrumentów finansowych, kupić części czy tez całości innego przedsiębiorstwa. Po kredyt można zwracać się w większości banków działających w Polsce, m. in. Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, bankach spółdzielczych i BPS, Millenium, PEKAO SA, Credit Agricole, Nest Banku, PKO BP, IDEA, Getin Noble (wszystkie banki dla firm znajdują się na finansiero.pl).

Na koniec miesiąca lipca kwota takich gwarancji osiągnęła prawie 41 miliardów złotych, zabezpieczając kredyty na kwotę prawie 73 miliardów złotych. Jak widać przedsiębiorcy chętnie sięgają po wsparcie, które zwyczajnie daje im nadzieje na rozwój i szybki przypływ gotówki, którą przeznaczą na różne wydatki związane z funkcjonowaniem czy rozwojem firm.

Kredyt hipoteczny nr 1SPRAWDŹ
+