E-recepty coraz bliżej. Lekarze mają zastrzeżenia

E-recepty coraz bliżej. Lekarze mają zastrzeżenia

Niebawem mają wejść w życie przepisy, które będą uprawniać lekarzy do wystawiania recept bez fatygowania pacjenta do placówki medycznej, co spotkało się z dużą krytyką ze strony środowiska lekarskiego. Badanie na odległość za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego to wstęp do rozwoju telemedycyny, ale czy decyzja nie została podjęta zbyt pochopnie?

Projekt ustawy dotyczący wystawiania e-recept został przyjęty w połowie lutego bieżącego roku, następnie trafił do rozpatrzenia do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Lekarze mają duże zastrzeżenia co do takiego praktykowania medycyny, nie chcą leczyć pacjentów na odległość i zgłosili swój sprzeciw w formie listu do ministra zdrowia. Podstawą do odrzucenia projektu miał być nietransparentny sposób prowadzenia prac legislacyjnych.

Leczenie chorych przez Internet budzi uzasadnione obawy i rodzi wiele niebezpieczeństw. Zwolennicy e-recept podkreślają, że nowa ustawa znacznie przyśpieszy proces związany z prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Nowoczesne systemy teleinformatyczne dają nowe możliwości. Wraz z nową ustawą zmianom miałyby ulec również przepisy realizacji recept oraz obowiązki sprawozdawcze aptek. W zaproponowanym projekcie zaproponowano także nowe metody podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, co miałoby się odbywać poprzez profil zaufany ePUP.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy ma na celu stworzenie podwalin dla rozwoju telemedycyny. E-recepty przyczynią się do przyspieszenia procesu przechodzenia na elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej. Możliwość posługiwania się e-receptami to pierwszy krok w kierunku dostosowania obowiązującego prawa do możliwości stwarzanych przez zastosowanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Zgodnie z proponowaną nowelizacją prawa modyfikacji mają ulec również przepisy dotyczące realizacji i kontroli recept (również tych wystawianych standardową metodą) oraz obowiązkom sprawozdawczym aptek wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oczywiście warto iść z duchem czasu oraz korzystać w nowoczesnych rozwiązań, jakie oferuje nam nauka. Nie mniej jednak warto dać lekarzom więcej czasu na oswojenie się z nowymi zasadami organizacji pracy i zastanowić się czy nowa ustawa będzie korzystna dla samych pacjentów.