Zlecenie stałe i polecenie zapłaty – o tym warto wiedzieć

Zlecenie stałe i polecenie zapłaty – o tym warto wiedzieć

Większość z nas posiada rachunek bankowy. Służy on przechowywaniu środków finansowych, wykonywania płatności i innych operacji finansowych. Często korzystamy ze zleceń stałych czy polecenia zapłaty. Funkcje dostępne w ramach rachunku zdecydowanie ułatwiają nam życie i pozwalają oszczędzić czas, mimo że przeważnie są to usługi płatne. Jakie są miedzy nimi różnice?

Zlecenie stałe polega na realizowaniu tych samych płatności w cyklu miesięcznym, o stałej wysokości (np. opłat czynszowych, rat czy składek ZUS. Aktywacji można dokonać z profilu w bankowości elektronicznej, w każdym oddziale banku czy za pośrednictwem infolinii. Wystarczą dane odbiorcy takiego przelewu, kwota i częstotliwość płatności. Aby w terminie bank zrealizował operacje należy zapewnić na rachunku odpowiednią kwotę. Zlecenie stałe pozwala na regulowanie opłat w jednakowej wysokości. Dzięki temu nie ma ryzyka, że o płatności zwyczajnie zapomnimy – bank zrobi przelew za nas i zawsze w terminie. Oczywiście jeśli kwota ulegnie zmianie możliwa jest modyfikacja ustawień zlecenia. Koszt ustanowienia i zmian sięga 1-2 zł, a wiele banków udostępnia usługę bezpłatnie (Sprawdź które banki oferują taką usługę na Finansiero.pl).

Polecenie zapłaty to wyrażenie zgody na okresowe pobieranie opłat z naszego rachunku (np. firmie świadczącej na nasza rzecz pewne usługi). Płatność jest równa kwocie faktur wystawianych prze tą firmę na nasze nazwisko/firmę. Najpierw jednak firma, która wystawia dowód sprzedaży, musi zlecić bankowi pobranie określonej kwoty z naszego konta. My z kolei musimy wyrazić na to zgodę, podpisując odpowiednie dokumenty w sprawie. Takie polecenia zapłaty pozwolą uniknąć odsetek za nieterminowe płatności z towary czy usługi. Cena usługi wynosi w większości banków tyle, co za zlecenie stałe.

Jak widać różnice między tymi usługami istnieją – w pierwszym przypadku posiadacz rachunku zleca bankowi realizację płatności a w drugim przypadku to instytucja wystawiająca na nas faktury za nasza zgodą pobiera odpowiednie kwoty na podstawie dokumentu sprzedaży. Zlecenie stałe to większy nasz nadzór nad płatnościami, a w przypadku polecenia zapłaty nadzór jest mniejszy. Obie formy płatności są niezmiernie wygodne a to, z jakiej skorzystamy zależy od nas.